Ове године обележава се осамнаеста по реду недеља имунизације у Европском региону СЗО под слоганом „ Превазиђимо неједнакости“у доба пандемије COVID-19 и даље, са циљем да се свима у свакој земљи омогући подједнака доступност вакцина у циљу спречавања болести и компликација, а што би било у корелацији са дужим и здравим животом.

                Недеља имунизације ове године се обележава од 23. до 29. априла и има за циљ да истакне потребу  за колективном акцијом и да промовише употребу вакцина за заштиту људи свих узраста од болести које се могу спречити вакцином.

               Кроз своју моћ окупљања, СЗО ради са земљама широм света на подизању свести о вредности вакцина и имунизације и осигурава да владе добију неопходне смернице и техничку подршку за спровођење висококвалитетних програма имунизације.

               Крајњи циљ Светске недеље имунизације је да допре до што више људи  и њихових заједница  како би се вратиле на прави пут и осигурале да што више особа буде заштићено од болести које се могу спречити вакцином.

               Потребно је да ојачамо примарну здравствену заштиту , а имунизација је њена кључна компонента , како бисмо пружили трајну заштиту у заједницама и земљама.

               Вакцине смањују ризик од добијања болести.Сада имамо вакцине за спречавање више од 20 болести опасних по живот. Имунизација тренутно спречава 3,5-5 милиона смртних случајева сваке године од болести попут дифтерије, тетануса, пертусиса, грипа и малих богиња.

               Имунизација  је  једна од најбољих инвестиција у здравље које новац може да купи. Вакцине су кључне за превенцију и контролу избијања заразних болести, њима одржавамо глобалну здравствену безбедност и биће витално оруђе у борби против отпорности на антимикробне лекове.

                Центар за превенцију и контролу болести Завода за јавно здравље Кикинда заједно са координаторима имунизације и сарадницима  из  шест домова здравља, две опште болнице и две специјалне болнице, ове као и свих година до сада, тимски делује на подизању обухвата имунизације на територији Севернобанатског округа . Све активности почев од  ревизије вакциналних картона, преко пружања стручнометодолошке помоћи свим учесницима у извођењу имунизације  до изградње позитивних ставова ка имунизацији су основе за одржавање континуитета у спровођењу националних програма имунизације , који ни на који начин не сме бити угрожен.

https://www.who.int/news-room/events/detail/2023/04/24/default-calendar/world-immunization-week-2023
https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1
https://www.batut.org.rs/index.php?content=2596

ИМУНИЗАЦИЈА (ОБУХВАТ) НА ТЕРИТОРИЈИ СЕВЕРНОБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2022. ГОДИНИ

               Имунизација против туберкулозе у 2022.години спроведена је са високим обухватом од 99,8% што је скоро истоветни обухват као и претходне године.

               У 2022. години забележен је пораст обухвата вакцинацијом против хепатитис Б у односу на претходну годину ( 89% ) и износи 94,8%. Обухват овом вакциним није задовољавајући у општинама Кикинда ( 91,2%) и Чока (90,5%), док је у осталим општинама округа обухват овом вакцином је изнад 95%.

               Вакцинација комбинованом петовалентном вакцином у 2022. години спроведена је са обухватом од 96,8% % на нивоу округа,што је нешто више од препоручених 95 %. Ревакцинација деце у другој години живота за комбиновану петовалентну бележи скоро истоветан обухват на нивоу округа са 96,3% (у претходној години на 96,5%)  и у овој години.

               Вакцинација деце против инфекција изазваних Streptococcusom pneumoniae, коњигованом полисахаридном вакцином бележио је последњих година континуирани пад. Обухват је у 2019.години на нивоу округа износио 96,6% а у 2020-ој 92,8% а у 2021-ој 90,6%, али у овој 2022.години регистрије се обухват од 96,7% што представља значајно побољшање у односу на претходне године.  Ревакцинација деце овом вакцином у другој години живота спроведена је са 96,9% .

               У 2022. години региструје се пораст обухвата ММР вакцином са навршених 12.месеци живота у односу на 2021. годину (91,2%) и износи 97,1% . Посматрано по општинама обухват је у свим општинама округа био изнад препорученог.

               Ревакцинација деце у 7. години живота ММР вакцином спроведена је са незатно вишим обухватом него у 2021.години (97,1%) и износи 97,8%. Обухват пред полазак у школу ММР вакцином је био изнад 95% у свим општинама округа.

               Ревакцинација предшколске деце у седмој години , спроводила се отежано са проглашењем пандемије COVID-19.  Увођењем комбиноване четворовалентне вакцине, против дифтерије, тетануса, пертусиса и дечије парализе (Tetraxim), олакшана је вакцинација деце пред полазак у школу и обухват  у 2022. износи скоро 98% . У свим општинама округа вакцинација је спроведена са обухватом изнад препоручених вредности.

               У 14-ој години имамо пораст обухвата вакцином против дифтерије и тетунаса са 95% у 2021.години на 98,8% у 2022.години.