IZVEŠTAJ  29.08.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 29.08.2022.

33.770.563,67
   

Stanje prethodnog dana

33.770.563,67
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate  
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 29.08.2022.  

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 29.08.2022.           33.770.563,67

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  29.08.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:29.08.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                    33.770.563,67

[/et_pbrow]