Stanje sredstava na podračunu na dan 06.11.2023.

72.750.930,45

   

Stanje prethodnog dana

73.437.321,43

   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- Institut ZJZ Vojvodine 178.996,26
   

Uplata od AP Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate   
Uplata participacije 900,00
Ukupno uplate na dan 06.11.2023.

 

179.896,26

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 06.11.2023.          72.750.930,45

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  06.11.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

634.144,94
Isplata provizije  

Isplate zarade 

 
Isplata putnih troškova 232.142,30
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 

Ukupne isplate na dan:06.11.2023.

866.287,24

UKUPNO  OSTAJE:                                               72.750.930,45

 
[/et_pbrow]