ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 9/2019