Током месеца АВГУСТА узоркован је 16 узоракa воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Галадској (Г), Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД), Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В), Чесма у Накову (Н), Чесма у Банатском Великом Селу (БВС), Чесма у Новим Козарцима (НК), Чесма у Руском Селу (РС), Чесма у Иђошу (И), Сајану (С) и Чесма у Мокрину (М).

Проценат хемијске неисправности износи 6.25% неисправних узорка (12.5%) претходног месеца према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећане боје (Н).

Проценат микробиолошке исправности износи 31,25% (64.7% претходног месеца), због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (Т, ЖС, НК, И, АМПП).

 МЕРЕ: Проверити рад система за пречишћавање воде у хемијски неисправној чесми и извршити прописну дезинфекцију у чесмaма које су микробиолошки неисправне.