IZVEŠTAJ  03.08.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 03.08.2022.

34.986.354,01
   

Stanje prethodnog dana

34.981.774,01
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 4.580,00
Uplata participacije    
Ukupno uplate na dan: 03.08.2022. 4.580,00 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 03.08.2022.           34.986.354,01

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  03.08.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan: 03.08.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                    34.986.354,01

[/et_pbrow]