IZVEŠTAJ  04.08.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 04.08.2022.

26.965.507,58
   

Stanje prethodnog dana

34.986.354,01
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava 230.000,00
Ostale uplate 12.360,00
Uplata participacije    
Ukupno uplate na dan: 04.08.2022. 242.360,00 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 04.08.2022.           26.965.507,58

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  04.08.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  

Isplate zarade

8.263.206,43
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan: 04.08.2022. 8.263.206,43

UKUPNO  OSTAJE:                    26.965.507,58

[/et_pbrow]