IZVEŠTAJ  05.09.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 05.09.2022.

29.528.010,36
   

Stanje prethodnog dana

29.523.425,36
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 11.810,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 05.09.2022. 11.810,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 05.09.2022.           29.528.010,36

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  05.09.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate 7.225,00
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:05.09.2022. 7.225,00

UKUPNO  OSTAJE:                    29.528.010,36

[/et_pbrow]