IZVEŠTAJ  07.07.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 07.07.2022.

29.494.411,68
   

Stanje prethodnog dana

29.034.925,02
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 459.486,66
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 07.07.2022. 459.486,66

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 07.07.2022.           29.494.411,68

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  07.07.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT     

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan: 07.07.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                    29.494.411,68

[/et_pbrow]