Током MAJA месеца узорковано је 107 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 59 у граду Кикинди и 48 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 57 узорака из града и 48 узорака из села.

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 13,56% неисправних узорака за град (претходни месец 2,78%) и виши је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 0% и нижи је у односу на претходни месец (6,45%.). У граду је 6,77% неисправних узорака због присуства Streptococcus faecalis (SF), 1,69% неисправних узорака и због Streptococcus faecalis (SF) и Sulfifitoredukujućih Klostridija (SK) тј. у једном од неисправних узорака изоловани су и SF и SK, a 5,08% неисправних узорака због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија. (Структура: 37,5% AMB, 50% SF, 12,5% SF и SK). У селима су сви узорци микробиолошки били исправни. Проценат неисправности као ни структура неисправности за град није задовољавајући, док је за села, с обзиром да су сви узорци микробиолошки исправни, одличан. Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМnО4 је повећан у 89,58% узорака, концентрација амонијака у 89,58% и концентрација гвожђа у 2,08%. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 25,12 mg/l, а у селима 22,53 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,38 mg/l, а у селима 1,27 mg/l (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 32,02 ºCоPt скале, а у селима 28,54 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је исправност узорака у селима задовољавајућа, a у граду није, са аспекта препорука СЗО.

ХИГИЈЕНСКА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ МЕСЕЦА МАЈ 2022. године

Вoдoвoд

Хигијенски преглед
физичко-хемијски микробиолошки
Број узетих узорака Неисправни Узроци неиправности Број узетих узорака неисправни Узроци неиправности
број % број %
Кикинда град 57 57 100 Боја, KMnO4, NH3 59 8 13,56 *
села 48 48 100 Боја, KMnO4, NH3, Fe 48 0 0
Нови Кнежевац град 8 8 100 Боја, As 8 0 0
села 19 19 100 Боја, As, NH3, Mn 21 4 19,05
Чока град 5 5 100 Боја 5 0 0
села 28 28 100 Боја, KMnO4, NH3, Fe 28 1 3,57
Сента град 14 14 100 Боја, KMnO4 14 0 0
села 6 6 100 Боја, Fe, Mn 6 0 0
Ада град 8 8 100 Боја, KMnO4 8 0 0
села Мол 4 4 100 Боја, KMnO4 4 0 0
села 7 7 100 Боја, мутноћа, Fe, Mn 7 0 0
Кањижа град 6 6 100 Боја 6 0 0
села 24 20 83,33 Боја, Fe 25 1 4
Укупно: 234 230 98,29 239 14 5,86

*разлози микробиолошке неисправности:

Кикинда град бунари: Streptococcus faecalis 1

Кикинда села бунари: 0

Кикинда град мрежа: Streptococcus faecalis (Sulfitored. Klostr.) 4(1), AMB 3

Кикинда села мрежа: 0

Нови Кнежевац град бунари: 0

Нови Кнежевац села бунари: 0

Нови Кнежевац град мрежа: 0

Нови Кнежевац села мрежа: AMB 2, Pseudomonas Aeruginosa 1, Streptococcus faecalis 1

Чока град бунари: 0

Чока села бунари: 0

Чока град мрежа: 0

Чока села мреже: AMB 1

Сента град бунари: 0

Сента град мрежа: 0

Сента село бунари: 0

Сента село мрежа: 0

Ада град бунари: 0

Ада село Мол бунари: 0

Ада град мрежа: 0

Ада село Мол мрежа: 0

Ада села бунари: 0

Ада села мрежа: 0

Кањижа град бунари: 0

Кањижа град мрежа: 0

Кањижа села бунари:  Streptococcus faecalis 1

Кањижа села мрежа: 0