IZVEŠTAJ  08.01.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 08.01.2021.

8.739.408,51
   

Stanje prethodnog dana

7.921.482,37
   

Uplata od RFZO

817.926,14

 

Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 08.01.2021.

817.926,14

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 08.01.2021.                                               8.739.408,51

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  08.01.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:08.01.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                   8.739.408,51