IZVEŠTAJ  11.01.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 11.01.2021.

8.068.791,15
   

Stanje prethodnog dana

8.739.408,51
   

Uplata od RFZO

 

 

Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije 1.250,00

 

 
Ostale uplate

151.060,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 11.01.2021.

152.310,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 11.01.2021.                                               8.068.791,15

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  11.01.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

822.927,36
Ukupne isplate na dan:11.01.2021. 822.927,36

UKUPNO  OSTAJE:                   8.068.791,15