IZVEŠTAJ  12.01.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 12.01.2021.

8.303.181,15
   

Stanje prethodnog dana

8.068.791,15
   

Uplata od RFZO

1.560,00

Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

232.830,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 12.01.2021.

234.390,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 12.01.2021.                                               8.303.181,15

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  12.01.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:12.01.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                   8.303.181,15