IZVEŠTAJ  16.08.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 16.08.2022.

33.233.055,88
   

Stanje prethodnog dana

28.125.053,21
   

Uplata od RFZO

2.760.916,67
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja 2.487.000,00

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 7.200,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 16.08.2022. 5.255.116,67

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 16.08.2022.           33.233.055,88

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  16.08.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

147.114,00
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan: 16.08.2022. 147.114,00

UKUPNO  OSTAJE:                    33.233.055,88

[/et_pbrow]