IZVEŠTAJ  17.08.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 17.08.2022.

32.698.446,55
   

Stanje prethodnog dana

33.233.055,88
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate  
Uplata participacije 2.000,00
Ukupno uplate na dan: 17.08.2022. 2.000,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 17.08.2022.           32.698.446,55

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  17.08.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

536.609,33
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan: 17.08.2022. 536.609,33

UKUPNO  OSTAJE:                    32.698.446,55

[/et_pbrow]