1IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

 

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 19.11.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 19.11.2019.

1.572.051,08

Stanje prethodnog dana                                                                                                       899.509,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Uplata od RFZO                                                                                                                  1.009.375,00                                                                                                                                                                                      

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja                                                                                   

Uplata participacije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ostale uplate                                                                                                                                          2.700,00                                                                                                                                                                                             

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava                                                                                  

Ukupno uplate na dan: 19.11.2019.                                                                                               1.012.075,00                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 19.11.2019.                                                                                                   1.572.051,08

 

 

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  19.11.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga                                                                                                339.533,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Isplate zarada                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ostale isplate                                                                                                                                         

  
Ukupne isplate na dan: 19.11.2019.                                                                             339.533,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


 

UKUPNO  OSTAJE:                                                                                                  1.572.051,08