IZVEŠTAJ 20.11.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 20.11.2020.

2.335.690,44
   

Stanje prethodnog dana

2.250.150,44
   

Uplata od RFZO

726.190,36
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

85.540,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 20.11.2020.

811.730,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 20.11.2020.                                               2.335.690,44

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  20.11.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-jednokratna pomoć

726.190,36
Ukupne isplate na dan:20.11.2020. 726.190,36

UKUPNO  OSTAJE:                    2.335.690,44