IZVEŠTAJ  21.07.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 21.07.2022.

33.015.033,15
   

Stanje prethodnog dana

32.995.522,29
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate   24.660,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 21.07.2022.   24.660,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 21.07.2022.           33.015.033,15

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  21.07.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT   5.149,14

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan: 21.07.2022. 5.149,14

UKUPNO  OSTAJE:                    33.015.033,15

[/et_pbrow]