IZVEŠTAJ  22.08.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 22.08.2022.

33.580.593,43
   

Stanje prethodnog dana

33.402.440,75
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 180.490,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 22.08.2022. 180.490,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 22.08.2022.           33.580.593,43

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  22.08.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT 2.337,32

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:22.08.2022. 2.337,32

UKUPNO  OSTAJE:                    33.580.593,43

[/et_pbrow]