IZVEŠTAJ  23.08.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 23.08.2022.

33.688.873,43
   

Stanje prethodnog dana

33.580.593,43
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 108.280,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 23.08.2022. 108.280,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 23.08.2022.           33.688.873,43

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  23.08.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:23.08.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                    33.688.873,43

[/et_pbrow]