IZVEŠTAJ  31.08.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 31.08.2022.

34.550.950,33
   

Stanje prethodnog dana

33.926.373,67
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 624.576,66
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 31.08.2022. 624.576,66

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 31.08.2022.           34.550.950,33

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  31.08.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:31.08.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                    34.550.950,33

[/et_pbrow]