IZVEŠTAJ  01.09.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 01.09.2022.

29.624.758,80
   

Stanje prethodnog dana

34.550.950,33
   

Uplata od RFZO

2.760.916,67
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava 170.000,00
Ostale uplate  
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 01.09.2022. 2.930.916,67

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 01.09.2022.           29.624.758,80

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  01.09.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT 948,86

Isplate zarade

7.856.159,34
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:01.09.2022. 7.857.108,20

UKUPNO  OSTAJE:                    29.624.758,80

[/et_pbrow]