Stanje sredstava na podračunu na dan 07.02.2024.

54.412.268.47

   

Stanje prethodnog dana

54.406.814,47

   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
   

Uplata od AP Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate    4.580,00
Uplata participacije     900,00
Ukupno uplate na dan 07.02.2024.

 

  5.480,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 07.02.2024.                   54.412.268,47

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  07.02.2024.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Isplata provizije     26,00

Isplate zarade 

 
Isplata putnih troškova-samo porez  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 

Ukupne isplate na dan:07.02.2024.

26,00

UKUPNO  OSTAJE:                                                  54.412.268,47

 
[/et_pbrow]