Током месеца МАЈА узорковано је 14 узоракa воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Галадској (Г), Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД), Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В), Чесма у Накову (Н), Чесма у Банатском Великом Селу (БВС), Чесма у Новим Козарцима (НК)-не ради, Чесма у Руском Селу (РС)-не ради, Чесма у Иђошу (И), Сајану (С) и Чесма у Мокрину (М).

Проценат хемијске неисправности износи 42.85% неисправних узорка што је више у односу на претходни месец (26.66%), због повећане боје и концентрације гвожђа (БТ) због повећане боје, мутноће и концентрације гвожђа (И), због повећане концентрације мангана (С), због повећане концентрације амонијака (Н), због повећане концентрације арсена (Б, В) према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19.

Проценат микробиолошке исправности износи 42.85% што је више у односу на претходни месец (28.57%), због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија-AMБ (БТ, БВС, В, И, Т, АМПП).

 

МЕРЕ: Извршити прописну дезинфекцију у чесмaма које су микробиолошки неисправне и проверити рад система за пречишћавање код хемијски неисправних чесама.

НАПОМЕНА: Потребно извршити поправку јавне чесме у Руском Селу и Новим Козарцима, обзиром да не раде.