Законом о правима пацијената („Сл. Гласник РС“, број 45/13) утврђено је да заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе и то одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права пацијената. Према Закону о правима пацијената, Саветник пацијената поступа по поднетом приговору и даје потребне савете и информације о правима пацијената. Саветник за заштиту права пацијената је дипломирани правник Борис Ступар, Општинска упарава Кикинда, канцеларија бр.8, ул. Трг Српских Добровољаца бр. 12 Кикинда, телефон: 0230/410131, сваког радног дана у периоду од 09.00 до 13.00 часова.