IZVEŠTAJ  16.05.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 16.05.2022.

18.435.009,49
   

Stanje prethodnog dana

15.345.908,74
   

Uplata od RFZO

2.760.916,67
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade  318.344,08

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 9.840,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:16.05.2022. 3.089.100,75

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 16.05.2022.           18.435.009,49

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  16.05.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
             

Isplate zarada

 
Ostale isplate- provizija UT  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:16.05.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                     18.435.009,49

[/et_pbrow]