IZVEŠTAJ  18.08.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 18.08.2022.

33.110.860,75
   

Stanje prethodnog dana

32.698.446,55
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 515.010,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 18.08.2022. 515.010,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 18.08.2022.           33.110.860,75

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  18.08.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

102.595,80
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan: 18.08.2022. 102.595,80

UKUPNO  OSTAJE:                    33.110.860,75

[/et_pbrow]