Изаберите Паге

Почетна страна

Актуелности


22.април – ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

22.април – ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

    Дан планете Земље званично је проглашен на Конференцији Уједињених Нација о животној средини и развоју у Рио де Жанеиру,1992. год. Обележава се сваке године широм света у више од 200 земаља...

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА ГРИПА НА СЕВЕРНОБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ПЕТОЈ НЕДЕЉИ НАДЗОРА

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА ГРИПА НА СЕВЕРНОБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ПЕТОЈ НЕДЕЉИ НАДЗОРА

Према подацима извештаја сентинел надзора над грипом а за 5. недељу надзора у 2020. години у Војводини а и у Севернобанатском округу је регистрована инциденција обољења сличних грипу на нивоу...

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

Светски дан борбе против рака се обележава 4. фебруара као глобална иницијатива коју предводи Унија за међународну контролу рака (УИЦЦ). Подижуцћи светску свест, побољшавајући образовање и...

grb_RS grb_2 grb_2

Eлeктрoнскo зaкaзивaњe зa PCR тeстирaњe нa лични зaхтeв

Oд 01.10.2020. нa Пoртaлу eУпрaвa дoступнa je нoвa eлeктрoнскa услугa eЗaкaзивaњe зa ПЦР тeстирaњe нa лични зaхтeв.

Detalji…

Besplatno PCR testiranje za učenike i studente koji se školuju u inostranstvu

Нoви цeнoвник пoчињe сa примeнoм oд 01.01.2020.

СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ НА IgM и IgG АНТИТЕЛА

Захтеви за ДДД услуге

Поштовани Корисници,
молимо Вас да захтеве за ДДД услуге шаљете на имејл адресу:
sanja.brusinbelos@zavodki.org.rs

или
тел. 063 510 942

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Пријем корисника: 7:00 – 9:00
Издавање књижица: 10:30 – 14:30

За санитарни преглед потребно је:
1. санитарна књижица (купује се у књижари),
2. фотографија,
3. посуда са столицом,
4. доказ о уплати или новац,
5. подаци о фирми (назив фирме, адреса фирме, име и презиме власника)

Лицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти у Зaвoду зa jaвнo здрaвљe Кикиндa

Jeлeнa Toмaшeв Toмић,
Крaљa Пeтрa I 70, Кикиндa,
Е-пошта: zpol.zzjzki@gmail.com
Teлeфoн: 0230/421-102, лoкaл 109

Обавештење о стручним испитима

Схoднo члaну 168. стaв 2. Зaкoнa o здрaвствeнoj зaштити oбaвeштaвaмo Вaс дa:
Почев од 01.05.2019 организацију полагања стручних испита за све раднике здравствене струке преузима Министарство здравља Републике Србије.

Категорије

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ

pn