Informišite se o simptomima Kovida – 19

 • Koronavirusna bolest (COVID -19) je infekcija koju izaziva RNK virus (SARS-CoV-2) a prenosi se kapljičnim putem i bliskim kontaktom sa obolelom osobom.
 • Lakši oblici bolesti mogu ličiti na prehladu (povišena telesna temperatura, bol u ždrelu, kijavica, slabost, bolovi u mišićima). Teži oblici bolesti se manifestuju upalom pluća sa povišenom telesnom temperaturom, kašljem i otežanim disanjem. U najtežim slučajevima, može doći do šoka, akutnog respiratornog  sindroma i smrtnog ishoda. Prijavljene su infekcije kod dece ali znatno ređe nego kod odraslih Izveštaji o deci oboleloj od KOVID-19 ukazuju da su obolela deca uglavnom imala blage simptome.

Preispitajte higijenske navike i usvojite nove, kao i zdravije životne stilove

 • Podstaknite dete da svaki dan održava higijenu – jednostavne korake da se spreči širenje bolesti:
  • Perite ruke često u trajanju od  20 sekundi (možete otpevati pesmu „Srećan ti rođendan“ dva puta)
  • Naučite ih da prekriju njihova usta maramicom kada kijaju i kašlju i odmah bace maramicu u smeće ili neka to urade u ugao lakta.
  • Ne delite hranu  i piće.
  • Umesto rukovanja i grljenja, smislite neke originalnije načine pozdrava poput klimanja glavom, namigivanja ili rečima.Potrebno je održavati distancu od najmanje 1,5m.
  • Nošenje maski na adekvatan način-da prekriju nos i usta. Učenici pri dolasku i malim odmorima, svuda van klupe, moraju imati masku,a na času dok sede u klupi, preporučeno je nošenje ali je mogu i skinuti. Za svo školsko osoblje maske su obavezne sve vreme.
  • Češće provetravati prostorije,na malom odmoru i obavezno između dve smene.
 • Možemo usmeriti decu na načine na koje mogu da doprinesu da se infekcija ne proširi što im daje veći doživljaj kontrole u odnosu na širenje bolesti i pomaže da se smanji anksioznost.
 • Možemo da kažemo deci da se ovaj virus prenosi između ljudi koji su blizu jedni drugima – kada osoba koja je zaražena kašlje ili kija.
 • Takođe, veruje se da se može preneti kada se dodirnu neke površine koje je dodirnula osoba koja je zaražena, te je iz tog razloga važno zaštiti sebe i redovno prati ruke.
 • Važno je da se dete hrani raznovrsno i zdravo, da ima dovoljno sna i fizičke aktivnosti; to će im pomoći da izgrade dobar imuni sistem.

Razgovarajte sa decom o novim pravilima u školi

 • Mnoge škole su već preduzele mere u vidu pojačane higijene prostora i češćeg pranja ruku.
 • Važno je da objasnimo deci razloge ovih mera kako u školi tako i kod kuće.
 • Neophodno je da postoji posebna prostorija u školi gde bi bila izolovana deca koja u školi ispolje simptome ,do dolaska roditelja.
 • Ukoliko se pojave simtomi u skoli ,dete se izoluje u za to predvidjenu prostoriju i pozove roditelj,koji dete preuzima i odvodi kod lekara.Ukoliko se zaposleni razboli odlazi sa radnog mesta i javlja se u Covid ambulantu.

Važno je da postoji komunikacija između roditelja i škole

 • Ukoliko je neko dete bolesno, važno je da ostane kod kuće i da škola bude obaveštena o tome. Potrebno je pre svakog odlaska u školu meriti temperaturu.
 • Važno je da se uključi stručna služba škole ukoliko neko dete pokazuje poteškoće povezane sa anksioznošću u vezi sa Kovidom-19.
 • Važno je da škole i roditelji prate sva zvanična uputstva o preventivnim merama. Kada štitimo sebe, doprinosimo i opštem dobru.

Na koji način da razgovaramo?

Roditelji i nastavnici  najbolje poznaju njihovu decu odnosno decu sa kojom rade. Neka dečija pitanja budu vodič za to koliko informacija treba pružiti. Ipak, ne izbegavajte da im dajete objašnjenja koja zdravstveni stručnjaci smatraju važnim. Budite strpljivi, deca i mladi nisu uvek spremni da izraze svoju zabrinutost . Kada delite informacije, važno je da se držite činjenica i trudite da ne podignete nivo stresa, već da podsetite decu i da odrasli rade na rešavanju ovog problema i da date deci konkretna uputstva kako oni mogu da se zaštite.