Od danas na Portalu eUprava dostupna je nova elektronska usluga eZakazivanje za PCR testiranje na lični zahtev.

Kako da zakažete termin?

Ukoliko želite da zakažete PCR testiranje na lični zahtev, potrebno je da na Portalu eUprava odaberete uslugu eZakazivanje za PCR testiranje na lični zahtev i izaberete opciju Pokreni uslugu. Nakon što izaberete želјenu laboratoriju, prikazaće se kalendar gde je potrebno da odaberete neki od slobodnih termina.

Testiranje može da se zakaže za najviše 5 članova porodice, ukoliko želјena laboratorija prima više lica u jednom terminu. Testiranje može da se zakaže za građane Republike Srbije, strane državlјane sa boravkom u Republici Srbiji, kao i za strane državlјane bez boravka (turiste).

Nakon što odaberete broj lica koja žele da se testiraju na lični zahtev, potrebno je da popunite sva navedena polјa i kliknete na taster Zakaži.

Da li je potrebno nešto da se plati?

Testiranje PCR testom na lični zahtev se plaća. Cena testiranja za građane Republike Srbije i strana lica sa boravkom u Republici Srbiji iznosi 6.000 RSD. Cena testiranja za strana lica bez boravka (turisti) iznosi 14.100 RSD.

Nakon što uspešno zakažete termin, sistem će generisati popunjene uplatnice. U ovom trenutku nije omogućeno elektronsko plaćanje ove usluge, te je neophodno da prilikom testiranja u zakazanom terminu ponesete jedan primerak overene uplatnice kao dokaz o uplati.

Važno: Da biste zakazali termin nije potrebno da budete registrovan korisnik Portala eUprave.

Uzorkovanje će se obavlјati u periodu od 07:30 do 8:30, svakog dana, osim nedelјom u Kontejneru br 1, koji se nalazi iza zgrade za infektivne bolesti u krugu Opšte bolnice Kikinda, na adresi Đure Jakšića 110, Kikinda.

Uzorkovanje podrazumeva uzimanje brisa iz grla i nosa.

Prilikom dolaska na testiranje neophodno je poneti uplatnicu.

Takođe, građanima je dostupno i da putem Nacionalnog kontakt centra Ministarstva zdravlјa na broju 011/362-0000 zakažu PCR testiranje na lični zahtev svakim radnim danom od 08 do 20 časova.