Pranje ruku sapunom predstavlјa najefikasniju i najjeftiniju meru za prevenciju dijarealnih bolesti i respiratornih infekcija koje svake godine odnesu milione života dece u nerazvijenim zemlјama sveta. Pranje ruku sapunom je globalna, univerzalna preventivna mera, koja sprečava infekcije i spasava živote.

U “bolesti prlјavih ruku” ubraja se mnoštvo zaraznih obolјenja različite etiologije. Uzročnici “bolesti prlјavih ruku” su virusi (Hepatitis A, poliomijelitis, virusni prolivi), bakterije (trbušni tifus, dizenterija), paraziti (amebna dizenterija, enterobijaza).

Rezervoari crevnih zaraznih bolesti, bilo da su bolesnici ili kliconoše, prilikom defekacije (hepatitis A, trbušni tifus, dizenterija) ili uriniranja, zaprlјaju ruke i ako ih ne operu na higijenski ispravan način, neposrednim dodirom mogu preneti infekciju na osetlјivu osobu. Prlјave, klicama zagađene ruke imaju klјučni značaj u prenošenju uzročnika crevnih, respiratornih i kožnih zaraznih bolesti. Posrednim dodirom (indirektnim kontaktom) koji se ostvaruje putem zagađenih (kontaminiranih) predmeta i stvari koje je prethodno koristila bolesna osoba ili kliconoša (to mogu biti maramice, peškiri, odeća, igračke, pribor za jelo, kvake na vratima, baterije za vodu u toaletima, knjige i sl.) takođe se mogu preneti zarazne bolesti. Zato pranje ruku tekućom vodom i sapunom je izuzetno važna preventivna mera. Ruke (šake) služe kao direktan i kao indirektan put prenošenja zaraznih bolesti, a njihovim pranjem smanjuje se opasnost da se čovek zarazi i da zarazu prenese na druge.

Istraživanja su pokazala da deca koja žive u domaćinstvima u kojima se promoviše pranje ruku sapunom imaju upola manju stopu dijarealnih bolesti od dece koja to nemaju. Sprovedena istraživanja su pokazala da ustalјena navika pranja ruku sapunom može da sačuva više života nego druge medicinske intervencije – može da prepolovi smrtnost od dijarealne bolesti dece i da smanji smrtnost od akutnih respiratornih bolesti za četvrtinu.Sanitacija (odstranjivanje svih izlučevina) i pranje ruku sapunom nakon kontakta sa fekalnim materijalom – nakon upotrebe toaleta ili nege deteta – sprečavaju prenos bakterija, virusa i parazita koji uzrokuju dijarealne bolesti (prolive).

Dan pranja ruku prvobitno je bio namenjen deci, a sada podstiče sve koji od ove navike mogu imati koristi.

Zavod za javno zdravlјe Kikinda je povodom obeležavanja Svetskog dana čistih ruku održao predavanje i radionicu u vrtićuNaša radost” u Kikindi.